Zůstat v bezpečí při provádění práce s žhavým železem

Horké práce – míst, které zahrnují pálení, svařování, nebo s použitím oheň nebo jiskry vyrábějící nástroje – může být nebezpečné.

„Pracovníci provádějící horké práce jako jsou svařování, řezání, pájení, pájení a broušení jsou vystaveny riziku požárů z vznícení hořlavých nebo hořlavých materiálů v prostoru, a před úniky hořlavého plynu do prostoru, z horkého pracovního zařízení“ OSHA poznamenává.

Potenciální nebezpečí spojené s horkou práce zahrnují:

Popálení: Hot práce může vést k požárům a výbuchům, a proto je důležité přijmout preventivní opatření, aby se zabránilo popálení. OSHA doporučuje vykonávat práci za vysoké teploty v bezpečných lokalitách vzdálených od nebezpečí požáru; Nikdy předvádění horké práci v oblasti, kde se nacházejí hořlavé páry nebo hořlavé materiály; a za použití stráže, aby „omezit tepla, jisker a strusky, a chránit nemovitého nebezpečí požáru.“ Kromě toho, ujistěte se, že vhodný hasicí zařízení je po ruce v případě nouze, a přiřadit někoho, kdo se dívat jako hlídat při práci za tepla dochází. Vzhledem k tomu, pracovníci mohou trpět popáleniny v důsledku hromadění hořlavých plynů, OSHA doporučuje sledovat horké pracovní plochu s detektorem plynu. okamžitě zastavit práci, pokud hořlavý nebo hořlavý plyn přesahuje 10 procent své dolní meze výbušnosti.
Utrpěl zranění brusný související: Pracovníci, kteří vykonávají broušení jsou vystaveni riziku různých zranění, včetně získání jejich prsty nebo ruce ulovené v brusného kotouče, byl zasažen přenosným mlýnku a zranil jiskrami před odletujícími kovovými pilinami. Chcete-li zabránit těmto zraněním, OSHA doporučuje nosit vhodné osobní ochranné pomůcky, prohlížel všechny broušení zařízení před použitím, a zajištění požární strážní a požární ochrany zařízení jsou k dispozici.