Bezpečnost hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata mohou představovat skutečné nebezpečí pro zemědělce, farmáři a jejich rodiny. Národní bezpečnostní rada doporučuje následující kroky ke zmírnění těchto rizik při manipulací s hospodářskými zvířaty:

Label oblasti manipulací s hospodářskými zvířaty, aby se návštěvníci pryč.
Navrhovat veškeré zařízení na chov dobytka, aby pracovníkům snadný přístup.
Vybavit pera s nouzovými východy.
Udržujte děti i návštěvníky z manipulačních ploch dobytka.
Být jistý ploty, brány a pera jsou v dobrém stavu a že zadržovací zařízení pracuje správně.
Dále instinkty porozumění zvířaty „může pomoci připravit se na některé neočekávané reakce:

Změny osvětlení či stíny mohou strašidlo zvířata, stejně jako náhlé nebo hlasité zvuky.
Zvířata mohou chovat nepředvídatelně, když oddělené od ostatních zvířat.
Mnoho druhů zvířat – včetně hovězího dobytka, prasat a dojnic – jsou barvoslepé a mají špatnou prostorové vnímání, což je citlivý na hluk a kontrasty světla a pohybu.